Aktualności – ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Niniejszym ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup skanera wewnątrzustnego z oprogramowaniem dla Centrum Stomatologii DENT-MED w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 2/U2. Urządzenie jest pierwszym elementem procesu wdrożenia systemu CAD-CAM.


1. Przedmiot zamówienia:

 

dostawa skanera wewnątrzustnego z oprogramowaniem obejmująca instalację, szkolenie personelu, wsparcie w użytkowaniu on-line; serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Specyfikacja techniczna wraz z wymaganiami zamawiającego:
– zamknięty układ mobilny na jezdnym wózku do użytkowania w gabinetach z niezależnym akumulatorowym modułem zasilania
– monitor dotykowy minimum 15”
– procedura skanowania – dynamiczna głębia skanowania min 17 mm
– proces skanowania bezproszkowy
– skanowanie błyszczących powierzchni z eliminacją odbić
– skanowanie modeli gipsowych
– skanowanie w kolorze z realistycznym wyglądem skanów
– podgrzewanie zapobiegające zamgleniu szybki
– szybkie skanowanie pełnego łuku – poniżej 3 minut
– sterylizacja końcówek w autoklawie i dezynfekcja powierzchniowa urządzenia
– jednorazowe końcówki osłonowe główki głowicy skanującej
– eksportowanie danych do formatu STL


2. Wymagania Zamawiającego:

 

– sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2021
– okres gwarancji 12 m-cy od daty uruchomienia, bez opłat licencyjnych aktualizacji oprogramowania
– cena obejmuje szkolenie personelu zamawiającego oraz wsparcie on-line w rozwiązywaniu problemów użytkowników
– wysoka precyzja umożliwiająca użycie w zaawansowanej wielopunktowej implantoprotetyce, chirurgii, periodontologii i ortodoncji
– oferent posiada w swojej ofercie inne urządzenia systemu CAD-CAM zintegrowane z oferowanym skanerem


3. Termin realizacji

 

– dostawa z uruchomieniem i przeszkoleniem do dnia 15.02.2021r


4. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

 

1. Oferty można składać:
– w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego:
Centrum Stomatologii DENT-MED ul. Królowej Jadwigi 2/U2; 05-120 Legionowo
– w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego – csdentmed@gmail.com
2. Oferty należy składać do dnia 2020.11.15
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.
5. We wszystkich sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Janusz Olton tel: 601 924 977; mail: csdentmed@gmail.com


5. Kryteria oceny ofert

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego