Ogłoszenia

Informujemy o ogłoszeniu przetargów na zasadach konkurencyjności w ramach projektu:

„Wprowadzenie nowej usługi według innowacyjnej koncepcji „stomatologii jednej wizyty”, poprzez wdrożenie w pełni cyfrowego systemu do diagnostyki, projektowania oraz wytwarzania uzupełnień stomatologicznych dla poprawy zdrowia w zakresie uzębienia i estetyki twarzy”.
Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „